Welcome! Penarth CYTUN seek to enable united worship to take place in the Penarth area as well as providing a forum for ecumenical conversations relating to inter-church cooperation, social justice and fair trade.

CROESO i wefan CYTÛN Penarth a’r Cylch. Ein gobaith yw hybu addoli yn unedig yn lleol, a hefyd gosod fforwm ar gyfer cyfarthrebu ar faterion eciwmenaidd a chydweithio fel eglwysi a chapeli ar wahanol weithgareddau i gynnwys cyfiawnder cymdeithasol a masnach deg.
Ar y safle yma cewch wybodaeth am holl addoldai Cristnogol lleol yn ogystal a manylion cyswllt yr holl swyddogion a hanes y gwahanol is-bwyllgorau a’u gwaith.